Verzekeringen Allianz

Nieuwe verzekeringspolis Allianz, geldig voor boekingen vanaf 15.10.2016
De formules met annuleringsverzekering dienen afgesloten te worden binnen de 7 kalenderdagen na de boeking van de reis. Voor reizen met vertrek binnen de dertig dagen na boeking dient de polis afgesloten te worden op de datum van boeking. Deze infofiche is niet bindend en is slechts een summier overzicht van de waarborgen. Voor elke interpretatie van de voorwaarden en waarborgen zal enkel en alleen de volledige tekst van de algemene voorwaarden van onze producten in aanmerking komen. U kunt deze voorwaarden hier downloaden. We bezorgen u hieronder de korte samenvatting van deze polis.

Standaard werkt NORDIC met 3 ALLIANZ-polissen (percentage annuleringsverzekering en combi annulering/bijstand enkel v.t. op dossiers met een max. reissom tot 10.000 EUR p.p., voor dossiers +10.000 EUR p.p. voorwaarden op aanvraag) 

 • 4%: Annuleringsverzekering (deel IV en V)
 • 6,5%: Annulerings- en bijstandsverzekering (EXCLUSIVE SELECTION – alle onderdelen I tot VII gedekt)
 • € 3 pp pd of € 8 per gezin per dag – (deel I, III, V, VI en VII) – Geen dekking van gemotoriseerde sporten – Enkel geldig voor het Europese vasteland

I Assistance Personen

 • onbeperkte medische kosten in het buitenland (zonder vrijstelling) en onbeperkte repatriëringskosten
 • medische nabehandelingskosten in België tot € 6.250,na een ongeval in het buitenland
 • dekking van gemotoriseerde sporten
 • catastrofedekking: verlenging verblijfskosten tot € 600 pp
 • verlenging of verbetering van het verblijf om medische redenen
 • morele schadevergoeding vanaf 2 dagen hospitalisatie in het buitenland: € 50/dag
 • vervroegde terugkeer omwille van dringende redenen
 • opsporings- en reddingskosten tot € 6.250
 • terugbetaling skipass, geboekte sportactiviteiten en gehuurd sportmateriaal bij repatriëring of hospitalisatie

II Assistance Voertuigen

 • in België vanaf 10km van de woning en in heel Europa
 • pechverhelping en sleping
 • repatriëring van het voertuig, de passagiers, de bagage en de huisdieren
 • verzending van wisselstukken
 • juridische bijstand
 • transport van de verzekerde inzittenden
 • caravan en aanhangwagen gratis meeverzekerd

III Home Assistance

 • bijstand bij zware schade aan de woning
 • kosten voor slotenmaker
 • informatiedienst

IV Annulering

 • Terugbetaling van de annulerings- of wijzigingskosten van de reis tot € 10.000 pp in geval van
 • ziekte, incl. voorafbestaande ziekte (bij de polis van 4% enkel verzekerd op voorwaarde dat de ziekte op moment van boeking minstens 2 maanden stabiel is, bij 6.5% steeds verzekerd), ongeval, overlijden van de verzekerde persoon, partner, familielid of reisgezel
 • zelfmoord van een familielid
 • overlijden van kat, hond of paard
 • schade aan de woning
 • ontslag
 • echtscheiding of feitelijke scheiding
 • uitzetting uit de huurwoning
 • diefstal van identiteitsdocumenten of visum, weigering van visum
 • adoptie
 • orgaantransplantatie
 • annulering van het cultureel of sportief evenement dat het hoofddoel van de reis was
 • annulering van uw burgerlijke huwelijksplechtigheid

V Compensatiereis

 • waardebon geldig voor nieuwe reis in geval van vroegtijdige terugkeer tot € 10.000 pp

VI Reisgoed

 • vergoeding tot € 2.000 pp i.g.v. diefstal, beschadiging, verlies of laattijdige overhandiging vanwege het openbaar vervoer
 • GSM, laptop en sportmateriaal verzekerd
 • tussenkomst voor de strikt noodzakelijke aankopen bij laattijdige aankomst in het buitenland.

VII Kapitaal Reisongevallen

 • vergoeding tot € 12.500 pp bij overlijden en blijvende invaliditeit na een ongeval in het buitenland
© Copyright - Nordic | Steenhuffeldorp 14, 1840 Londerzeel (Steenhuffel) | Licentie 7039 (Toerisme Vlaanderen) | Contact