Verkoopsvoorwaarden en bijzondere voorwaarden

VVR EN VERZEKERING FINANCIEEL ONVERMOGEN
Nordic Info bvba (hierna: Nordic) is een erkend en verzekerd reiskantoor werkende onder vergunning 7039 van Toerisme Vlaanderen. We zijn verzekerd tegen insolvabiliteit ter bescherming van de consument bij het Garantiefonds. Tevens zijn we lid van de beroepsvereniging VVR (Vereniging Vlaamse Reisbureaus). Nordic Info erkent ook de bevoegdheid en de algemene reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen. U kan deze hier downloaden

HOTELS & ACCOMMODATIE
Wanneer de genoemde hotels niet meer beschikbaar zijn, zullen alternatieven voorgesteld worden, de route zelf zal niet of minimaal wijzigen. Bij prijswijziging wordt dit eerst aan de klant voorgelegd. Onze prijzen zijn niet geldig tijdens beurzen en congressen.

TRIPLE KAMERS
Hou er rekening mee dat in het hoge noorden een triple kamer nagenoeg altijd een dubbel kamer met een extra bed inhoudt. We weten uit ervaring dat 3 volwassen personen in 1 kamer soms krap is. Wenst u voldoende ruimte in uw kamer dan raden we 3 samen reizende personen een dubbel + single kamer aan.

AANDACHT VOOR DETAILS
Aan milieu, hygiëne, veiligheid en welzijn wordt veel belang gehecht. Bij twijfelachtige weersomstandigheden gaan onze partners in Scandinavië dan ook elk risico uit de weg en wordt er soms noodgedwongen een excursie geannuleerd.

BELANGRIJKE NOTA VOOR ALLE VLIEGTUIGTICKETS (1)
De meeste reizen in deze brochure worden exclusief vlucht aangeboden. Op moment van boeking zoeken wij voor u de voordeligste verbinding en prijs uit. De vliegtuigtickets moeten meteen na boeking betaald en uitgeschreven worden. Vanaf dan gelden de annuleringsvoorwaarden van de desbetreffende luchtvaartmaatschappij en zijn onze algemene voorwaarden niet meer van toepassing. De reizen naar IJsland worden inclusief vlucht aangeboden. Deze vliegtuigtickets worden 1 maand voor afreis uitgeschreven.
Een eventuele verhoging van de luchthaventaks en/ of een brandstoftoeslag zal automatisch aangerekend worden. U kunt dit vermijden door bij boeking onmiddellijk de volledige reissom te betalen en de vliegtuigtickets te laten uitschrijven. Vanaf dan gelden voor het vliegtuigticket de annuleringsvoorwaarden van de desbetreffende luchtvaartmaatschappij en zijn onze algemene voorwaarden niet meer van toepassing. Gelieve bij boeking te vermelden indien u voor deze optie kiest.

BELANGRIJKE NOTA VOOR ALLE VLIEGTUIGTICKETS (2)
Doorgifte gegevens aan Happy Flights: Om rechten van de reiziger ten aanzien van de luchtvaartmaatschappij conform de Passagiersverordening 261/2004 adequaat te kunnen uitwinnen, werkt de reisorganisator samen met Happy Flights bvba (www.happyflights.eu). Daarvoor worden de gegevens van de reiziger (uitsluitend de relevante persoons-en vluchtgegevens) op een systematische wijze aan Happy Flights doorgestuurd. Dit geschiedt geheel in lijn met de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van natuurlijke personen, in het bijzonder de Wet van 8 december 1992, en de uitvoeringsbesluiten van deze wet, en zullen voor geen andere doelstelling dan het vrijwaren van de rechten van de reiziger in het kader van de Passagiersverordening worden gebruikt of opgeslagen.

HUURWAGEN ALGEMEEN
* Bij het ophalen van de wagen (= het vermelde wagenmerk/-type of een evenwaardig alternatief) wordt een contract opgemaakt tussen de klant en de verhuurmaatschappij en dient u een geldige kredietkaart, uw identiteitskaart en een rijbewijs dat minstens 1 jaar oud is voor te leggen. De kredietkaart dient als garantie en zal gebruikt worden voor de betaling van afgesloten bijkomende verzekeringen, voor het gebruik van GPS, tolwegen… Zonder geldige kredietkaart op naam van de chauffeur kan u de huurwagen niet ontvangen. Een prepaid kaart is niet geldig!
* Onze prijzen zijn berekend voor het ophalen (“pick up”) en het inleveren (“drop off”) van de wagen op de luchthaven tijdens de kantooruren behalve indien anders vermeld. Indien de locatie van het ophalen en het inleveren verschillend is, moet hiervoor een supplement, afhankelijk van de afstand, betaald worden. Bij laattijdige inlevering van de wagen wordt een extra dagprijs aangerekend.
* Als er grensoverschrijdend gehuurd wordt, dient u dit zeker te melden bij het ophalen van de wagen. Er dient ter plaatse een extra kost betaald te worden van 500 SEK indien u naar Noorwegen rijdt, maar de huurwagen ophaalde in Zweden.
* Bij het binnenrijden van Stockholm en Oslo en op bepaalde wegen/tunnels/bruggen dient een tol betaald te worden. De huurwagens zijn hiervoor uitgerust met een automatisch betalingssysteem waarvan de afrekening gebeurt via uw kredietkaart. Voor het gebruik van dit betalingssysteem in Noorwegen wordt daar bovenop 40 NOK per dag/max. 200 NOK volledige huurperiode aangerekend.
* Minimum leeftijd van de chauffeur is 19-25 jaar, afhankelijk van het wagentype en de bestemming. Chauffeurs jonger dan 25 jaar dienen ter plaatse meestal een toeslag te betalen.
* Bij ongeval/diefstal is er een bedrag ‘eigen risico’ dat afhankelijk is van het wagentype en de bestemming. In de meeste locaties kan u bij het ophalen van de wagen een Super CDW afsluiten waardoor u dit bedrag aanzienlijk kan verlagen. Dit is meestal niet van toepassing voor chauffeurs jonger dan 25 jaar.

SPECIFIEK VOOR IJSLAND EN AANVULLEND OP VORIG HOOFDSTUK
* De ringweg rondom IJsland, route 1 (= Rhingmidi) genoemd en ca. 1300km lang, is grotendeels geasfalteerd en van half mei t.e.m. september berijdbaar met een standaard personenwagen, zonder 4×4 aandrijving. Zodra u de ringweg verlaat is het aangeraden een 4×4-wagen te gebruiken. De F(jellwagur)-wegen/ hooglandroutes zijn open vanaf half juni tot half augustus en ENKEL toegankelijk voor terreinwagens (zie: www.road.is).
* Enkel volgende kredietkaarten worden aanvaard: Visa, Euro- en Mastercard. Tanken kan meestal enkel per creditcard, in het hoogland zijn er geen benzinestations.
* Bij ongeval/diefstal is er steeds een bedrag ‘eigen risico’ dat afhankelijk is van het wagentype. U kunt bij het ophalen van de wagen een Super CDW afsluiten waardoor u dit bedrag aanzienlijk kan verlagen. U kunt ter plaatse eveneens bijkomende verzekeringen afsluiten voor schade aan de voorruit en de lichten, schade opgelopen door zand en as,… Hier vindt u Engelstalige gedetailleerde informatie hieromtrent. Wij raden u aan deze voor afreis door te nemen zodat u goed voorbereid op reis vertrekt. Het bedrag ‘eigen risico’ wordt echter in geen geval verminderd, dus ook niet indien bijkomende verzekeringen werden afgesloten, bij schade opgelopen bij het doorkruisen van rivieren en bij het rijden buiten piste, aan banden of de onderkant van de wagen. Dit geldt eveneens bij schade opgelopen aan een standaardwagen bij het rijden op gemarkeerde F-wegen.
* De reiziger sluit een rechtstreekse overeenkomst met de verhuurder van de wagens, zonder dat Nordic aansprakelijk kan zijn voor enige schade ingevolge deze overeenkomst.

SPECIFIEKE REISINFO IJSLAND
* De prijzen werden berekend op de IJslandse taks op accommodatie van 11%.
* Wanneer er bij “inbegrepen” op de IJslandpagina’s (p.62-69) vermeld staat “gedetailleerde Engelstalige reisweg en kaart ter plaatse”, ontvangt u deze informatie bij aankomst in het 1ste hotel.
* Wij raden u aan bij aankomst de shuttlebus naar uw hotel in Reykjávik te nemen. Prijs per persoon: 2.500 ISK enkel/4.500 ISK retour. Deze bus sluit aan op elke internationale vlucht.
* Icelandair vliegt gedurende het hele jaar meermaals per week vanuit Brussel naar IJsland. Op andere dagen kan u vertrekken/terugkeren van/naar Amsterdam of Parijs. De vluchten kunnen onderling gecombineerd worden.

FERRYREIZEN
De prijzen van de ferry worden berekend op basis van het ‘economy’ autopakket dat aangeboden wordt door de ferrymaatschappijen. Indien dit niet meer beschikbaar is bij boeking, kan de prijs wijzigen.

MUNTEN
Informatief, op basis van wisselkoers van 03 september 2018:
IJsland: IJslandse kroon (1 EUR = 125 ISK)

TAKSEN HOTELS
Opgelet: we hebben de prijzen in onze brochure berekend volgens de op dat moment geldende taksen.
Op datum van 03.09.18 werden onderstaande taksen gehanteerd op hotelovernachtingen:

  • IJsland: 11%
  • Noorwegen: 10%
  • Zweden: 12%
  • Finland: 10%

In geval een van de respectievelijke overheden zou beslissen deze taks te verhogen, zijn we genoodzaakt deze verhoging in dezelfde verhouding door te rekenen.

VÓÓR BOEKING
Zorg dat u zich vóór het boeken van een reis ervan bewust bent dat Nordic geen risicovrije excursies of pakketreizen aanbiedt langs platbelopen paden. Het betreft vaak expedities in landen die zeer extreme seizoenen kennen en die daarom altijd avontuurlijk zijn.
Wij maken bewust gebruik van het woord “expedities” om enkele van onze ervaringen te benoemen. Dit is een bewuste keuze, aangezien een expeditie vaak een ontdekkings- en/of onderzoeksreis is die naar vreemde en afgelegen gebieden leidt. Dit is dan ook geenszins te vergelijken met een klassieke pakketreis.
U wil bij ons een reis boeken omdat wij een ervaren en kwaliteitsvol reiskantoor zijn. U moet zich echter ook realiseren dat voor het soort reizen dat wij aanbieden er ook enige ervaring wordt verwacht van de reizigers. U moeten zich op voorhand bezinnen over uw eigen capaciteiten, alsook de risico’s van de expedities afwegen.
U dient ook te begrijpen dat deze ontdekkingsreizen naar afgelegen gebieden met eigen risico’s komen, aangezien ze soms plaatsvinden in extreme omstandigheden. Zelfs de meest ervaren Scandinavië-, IJsland- en Antarctica-kenners kunnen nog verrast worden door de extreme omstandigheden die eigen zijn aan de regio’s. Nordic kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van deze onvoorziene gebeurtenissen en omstandigheden (o.a. lawines, sneeuwstormen etc.).

VÓÓR VERTREK
Zorg dat u in het bezit bent van de juiste identiteitspapieren. Reizigers met de Belgische nationaliteit (ook kinderen) moeten in het bezit zijn van een eigen identiteitskaart met foto. Uw identiteitskaart dient nog minstens 3 maanden geldig te zijn na terugkeer in België. Toeristen met een andere nationaliteit winnen best informatie in bij de respectievelijke ambassades. Voor eventuele complicaties wijst Nordic Info alle verantwoordelijkheid af.

BETALING
De betaling van uw voorschot en saldo dient te gebeuren voor de opgegeven vervaldag die vermeld staat op uw bevestiging (bestelbon) of factuur.
Opgelet: betalen met American Express is niet mogelijk.

NIET-TIJDIGE BETALING FACTUUR/BESTELBON
1. Elke factuur/bestelbon waartegen binnen de 8 dagen na de ontvangst geen aangetekend protestschrijven wordt ontvangen, wordt als definitief aanvaard beschouwd.
2. Alle facturen/bestelbonnen zijn contant betaalbaar, uiterlijk tegen de op de factuur/bestelbon vermelde vervaldatum. Het toezenden van de factuur/bestelbon geldt als aanmaning tot betaling.
3. In geval van niet-betaling op de vervaldag zal van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning een verwijlinterest van 12% per jaar verschuldigd zijn.
Daarenboven zal het bedrag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning vermeerderd worden met een forfaitaire en onherleidbare vergoeding van 15% ten titel van forfaitaire schadevergoeding, met een minimum van € 50.
4. In geval van betwisting is de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel en het vredegerecht te Meise bevoegd.

PRIJZEN
1. De aangeduide prijzen vermelden uitdrukkelijk de aard en specificaties van de dienst.
2. Niet-inbegrepen zijn: kosten voor reispas, visum, inentingen, verzekeringen, alle persoonlijke uitgaven, fooien en uitstappen die niet uitdrukkelijk als inbegrepen,aangeduid staan.
3. Prijzen die telefonisch door Nordic Info worden gegeven, zijn steeds onder voorbehoud. Enkel schriftelijke prijsbevestigingen zijn geldig.
4. De prijzen zijn berekend op basis van de tarieven en wisselkoersen voor het verblijf en de andere diensten in het buitenland die op datum van reservatie gelden; op de tarieven voor het vervoer die op datum van reservatie bekend zijn. Indien een herziening nodig is, wordt deze evenredig toegepast op het onderdeel van de reis, dat aan herziening onderhevig is.
5. De prijzen in deze brochure werden berekend op basis van de meest gevraagde periode. Uiteraard kunnen de prijzen voor en na deze periode opgevraagd worden.

FORMALITEITEN
1. De reiziger dient kennis te nemen van de informatie inzake de te vervullen formaliteiten die hem in de brochure of door de reisbemiddelaar worden medegedeeld.
2. Kinderen dienen over een identiteitskaart met foto te beschikken.
3. Huisdieren kunnen op reis meegenomen worden mits rekening te houden met de specifieke richtlijnen die door de reisorganisator worden verstrekt. Zij moeten in elk geval in regel zijn met de vaccinatievoorschriften. De reisorganisator aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid bij eventuele schade noch voor moeilijkheden die voortkomen uit het meenemen van huisdieren.

DIENSTREGELING
De vermelde dienstregelingen zijn indicatief. De reiziger dient in alle omstandigheden er rekening mee te houden dat deze zowel voor als tijdens de reis gewijzigd kunnen worden.

ANNULERING EN WIJZIGINGEN DOOR DE REIZIGER

1. Bij annulering dienen de hierna vermelde vergoedingen in ieder geval betaald te worden door de reiziger, ook indien de annulering te wijten is aan toeval of overmacht. Deze kosten worden steeds vermeerderd met de kosten, aangerekend door de betrokken maatschappij(en) (vervoer, verhuur, hotel, …) en de poliskosten van de annuleringsverzekering. Voor groepsreizen gelden afwijkende annuleringsvoorwaarden. U vindt deze per reis terug op onze website.
2. De annuleringskosten zijn variabel volgens het tijdstip van annulering. De juiste datum van de annulering wordt bepaald door de datum van ontvangst door de reisorganisator. Bij de toepassing van de percentages bedraagt de minimumvergoeding € 50 per persoon.
2a. Annulering van een zomerreis bestaande uit minstens 1 vakantiehuis, blokhut of appartement: tot 90 dagen voor de afreis: het voorschot; minder dan 90 dagen voor de afreis of bij niet-aanmelding: 100% van de reissom. Annuleringen na 1 juni van het jaar waarin de reis plaatsvindt: 100% van de reissom.
2b. Annulering van een winterreis of zomerreis (andere dan vermeld in 2a of 2c) of een klassieke zeereis met Hurtigruten langs de Noorse kust: tot 90 dagen voor de afreis: het voorschot; van 89 tot 45 dagen voor de afreis: 50% van de reissom; minder dan 45 dagen voor de afreis of bij niet-aanmelding: 100% van de reissom.
2c. Annulering van een reis met Hurtigruten – Explorer Voyage (www.explore.be): tot 150 dagen voor afreis: het voorschot; van 149 tot 90 dagen voor afreis: 30% van de reissom; van 89 tot 45 dagen voor afreis: 50% van de reissom; minder dan 45 dagen voor afreis of bij niet-aanmelding: 100% van de reissom.
2d. Ferrytickets, vliegtuigtickets (al dan niet als onderdeel van een pakket): annuleringskost steeds 100% indien de tickets uitgeschreven zijn. Excursies, toegangstickets van musea, trein- en bustickets steeds 100% annuleringskosten. Deze kosten komen bovenop de in 2a-2b-2c vermelde kosten.
3. Wijzigingen aan een geboekte reis worden aanvaard mits betaling van een wijzigingskost. Kleine wijzigingen (bijv. nummerplaat, schrijffout in de naam, bijbestellen van excursie,…) tot 45 dagen voor afreis: € 35 per dossier, mogelijks vermeerderd met de wijzigingskost die volgens de verkoopsvoorwaarden van de leveranciers aangerekend wordt. Vanaf 44 dagen voor afreis gelden de annuleringsvoorwaarden. Wijzigingen van ferry- en vliegtuigtickets worden uitgevoerd in de mate dat dit aanvaard wordt door de ferry- en luchtvaartmaatschappij. Indien deze geen wijzigingen toestaan, kan Nordic Info bvba niet aansprakelijk gesteld worden en betaalt de reiziger de volledige prijs van het nieuwe ticket. Bij een wijziging van naam, verblijfsaccommodatie, het transportmiddel of de reisperiode gelden de annuleringsvoorwaarden.

AANSPRAKELIJKHEID
1. Nordic Info is niet aansprakelijk voor onvoorziene gebeurtenissen, zoals nieuwe reglementeringen of verordeningen, ongevallen, epidemieën, oorlog, aanpassingen of annuleringen van ferrytrajecten, huurwagens of vluchten enz. waarvan de opsomming niet beperkend is, zodat ook extra vervoers- of verblijfskosten hiervan het gevolg voor rekening van de reiziger zijn. Nordic Info bvba is niet aansprakelijk voor kosten voortvloeiend uit vertragingen in het transport ten gevolge van weersomstandigheden, defecten, stakingen, oorlog, wijzigingen van dienstregeling, of transportmiddel.
2. Deze tekst werd opgemaakt volgens gegevens die ons bekend zijn tot zes maanden voor de verschijning ervan. Indien zich wijzigingen voordoen in exploitatie, faciliteiten en diensten van de aangeboden producten zullen deze onmiddellijk na kennisname door de reisorganisator aan de reisbemiddelaar of klant worden meegedeeld.
3. Nordic Info bvba is niet aansprakelijk voor overlijden of schade aan de persoon van één van haar reizigers.
4. Voor zover Nordic Info bvba niet zelf de in het reiscontract begrepen diensten verleent, beperkt zij haar aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en de vergoeding van de derving van het reisgenot tot tweemaal de reissom, overeenkomstig art. 19, §5 Reiscontractenwet.

VERZEKERD OP REIS MET ‘ALLIANZ’
Er is geen enkele reisverzekering inbegrepen in de totale reissom. Dankzij onze goede samenwerking met de verzekeringsmaatschappij Allianz kunnen we een voordelige verzekeringspolis voor annulering of bijstand aanbieden. Informeer u over de kost van deze verzekering bij boeking en we helpen u meteen verder.

A. Annuleringsverzekering Allianz – 5% (4% tot 30.09.2018): Bij annulering voor aanvang van de reis vergoedt de verzekeringsmaatschappij afhankelijk van de gekozen polis tot 100% van de annuleringskosten. De poliskosten worden niet terugbetaald en blijven ten koste van de klant. Max. dekking van € 10.000 per persoon. Terugbetaling van de annuleringskosten gebeurt enkel indien aan de polisvoorwaarden wordt voldaan en de schriftelijke aangifte gebeurt binnen 7 dagen. Op eenvoudig verzoek sturen wij u graag alle voorwaarden en kostprijs van deze polis. U kan ook alle informatie en voorwaarden terugvinden op onze website.

B. Combinatie annulerings- en bijstandsverzekering Allianz – Exclusive Selection – 6,5%: U kunt eveneens een combinatie annulerings- en bijstandsverzekering afsluiten aan 6,5%. Nordic raadt deze combinatiepolis aan 6,5% ten zeerste aan. U geniet hiermee van een optimale dekking voor annulering en bijstand. Op eenvoudig verzoek sturen wij u graag alle voorwaarden en kostprijs van deze polis. U kan ook alle informatie en voorwaarden terugvinden op onze website.

KLACHTENREGELING
1. Eventuele klachten dienen ten laatste 14 dagen na de reis schriftelijk overgemaakt te worden aan Nordic Info bvba.
2. De tegenwaarde van niet-verkregen diensten wordt alleen terugbetaald mits het indienen van een attest uitgaande van de betrokken logiesverstrekker en waarin duidelijk vermeld wordt welke diensten de reiziger niet ontvangen heeft.
3. Voor eventuele geschillen die niet via de Geschillencommissie Reizen opgelost kunnen worden, zijn alleen de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel en het vredegerecht te Meise bevoegd.

WETGEVING BETREFFENDE VERKOOP PAKKETREIZEN, GEKOPPELDE REISARRANGEMENTEN EN REISDIENSTEN
De combinatie van reisdiensten die u wordt aangeboden, is een pakketreis in de zin van Richtlijn (EU) 2015/2302, omgezet door de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten.
Bijgevolg kunt u aanspraak maken op alle EU-rechten die voor pakketreizen gelden.
Onderneming XY/Ondernemingen XY is/zijn ten volle verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de volledige pakketreis. Onderneming XY/Ondernemingen XY beschikt/beschikken ook over de wettelijke verplichte bescherming om u terug te betalen en, indien het vervoer is inbegrepen in de pakketreis, te repatriëren ingeval zij insolvent wordt/worden.

Basisrechten krachtens Richtlijn (EU) 2015/2302
– Voordat hij de pakketreisovereenkomst sluit, zal de reiziger alle essentiële informatie over de pakketreis ontvangen.
– De aansprakelijkheid voor de goede uitvoering van alle reisdiensten die in de overeenkomst zijn opgenomen, berust altijd bij ten minste één professioneel.
– De reiziger krijgt een noodtelefoonnummer of gegevens inzake een contactpunt via welk hij contact kan opnemen met de organisator of de reisagent.
– De reiziger kan de pakketreis, met inachtneming van een redelijke termijn en eventueel tegen de betaling van extra kosten, aan een andere persoon overdragen.
– De prijs van de pakketreis kan alleen worden verhoogd indien specifieke kosten toenemen (bijvoorbeeld brandstofprijzen), indien zulks uitdrukkelijk in de overeenkomst is opgenomen, en in elk geval niet later dan twintig dagen vóór het begin van de pakketreis. Indien de prijsverhoging hoger is dan 8% van de prijs van de pakketreis kan de reiziger de overeenkomst opzeggen. Indien de organisator zich het recht op een prijsverhoging voorbehoudt, heeft de reiziger recht op een prijsvermindering wanneer de relevante kosten zouden afnemen.
– Ingeval een van de essentiële elementen van de pakketreis, met uitzondering van de prijs, aanzienlijk wordt gewijzigd, kan de reiziger de overeenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding opzeggen en krijgt hij een volledige terugbetaling. Indien de professioneel die voor de pakketreis verantwoordelijk is, de pakketreis vóór het begin van de pakketreis annuleert, heeft de reiziger recht op terugbetaling en, indien passend, op een schadevergoeding.
– De reiziger kan de overeenkomst in uitzonderlijke omstandigheden zonder betaling van een opzegvergoeding vóór het begin van de pakketreis opzeggen, bijvoorbeeld wanneer er op de plaats van bestemming ernstige veiligheidsproblemen zijn die waarschijnlijk gevolgen zullen hebben voor zijn pakketreis.
– Daarnaast kan de reiziger de overeenkomst te allen tijde vóór het begin van de pakketreis opzeggen tegen betaling van een passende en gerechtvaardigde
opzegvergoeding.
– Indien na het begin van de pakketreis aanzienlijke elementen van de pakketreis niet zoals afgesproken kunnen worden geleverd, moet een geschikt alternatief arrangement aan de reiziger worden aangeboden, zonder extra kosten. Indien de diensten niet worden uitgevoerd volgens de overeenkomst en dit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de pakketreis en de organisator dit probleem niet heeft verholpen, kan de reiziger de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding opzeggen.
– In geval van reisdiensten die niet uitgevoerd zijn of niet goed uitgevoerd zijn heeft de reiziger ook recht op een prijsvermindering en/of schadevergoeding.
– De organisator is verplicht reizigers die in moeilijkheden verkeren, bijstand te verlenen.
– Indien de organisator of de doorverkoper insolvent wordt, zullen de betaalde bedragen worden teruggestort. Indien de insolventie van de organisator of, indien van toepassing, de doorverkoper na het begin van de pakketreis intreedt en het vervoer in de reis of de vakantie inbegrepen is, wordt er voor repatriëring van de reiziger gezorgd. XY heeft zich van bescherming bij insolventie voorzien bij YZ [de entiteit die instaat voor de bescherming bij insolventie, bijvoorbeeld een garantiefonds of een verzekeringsmaatschappij]. Wanneer diensten door de insolventie van XY niet worden verleend, kunnen reizigers met deze entiteit of, in voorkomend geval, de bevoegde autoriteit contact opnemen (contactgegevens, met inbegrip van naam, geografisch adres, e-mail en telefoonnummer).

VERANTWOORDELIJK UITGEVER
Maarten Raes – Steenhuffeldorp 14, 1840 Londerzeel

© Copyright - Nordic | Steenhuffeldorp 14, 1840 Londerzeel (Steenhuffel) | Licentie 7039 (Toerisme Vlaanderen) | Contact | Privacy beleid
Promotie Hurtigruten noorderlichtreis met rechtstreekse vlucht naar Bergen (30/01/20 - 10/02/20)

Interesse om mee te gaan?
Op 28/9 is er een infosessie in Londerzeel 

Gastheer: Maarten Raes. Toegang is gratis, inschrijven is wel verplicht.
KOM NAAR DE GRATIS INFODAG OP 28/9
close-link